ຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ມັກບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຢາກ

ພວກນ້ອງກຳລັງເປັນ:

ຕາມການເວລາ

ຮູ້ແລ້ວ່າມັກຍັງແຕ່ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ

ຮູ້ວ່າໂຕເອງມັກຫຍັງ

ວິລະໄຊ ອິນທະຊຸມ
ວິລະໄຊ ອິນທະຊຸມກາເຈົ້າເອີ້ນບ໋ອສ
ລອງເບິ່ງຊື່ໆ

ສາຍການຮຽນ